http://www.pis.org.pl/
Serwis Wyborczy
Kandydaci

2. Elżbieta Witek

Elzbieta Witek - 47 lat. Wykształcenie wyższe - ukończyła historię na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest z wykształcenia nauczycielem, a od 1991r. pełni funkcję dyrektora, najpierw Szkoły Podstawowej, a następnie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworze. Ukończyła m.in. studia podyplomowe w zakresie wiedzy o Unii Europejskiej, kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, jako jedna z pierwszych w Polsce uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego. Jest ekspertem MENiS do spraw awansu zawodowego nauczycieli, odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za zasługi na rzecz oświaty. Z jej inicjatywy powstało w Jaworze II Liceum Ogólnokształcące oraz realizowana jest od wielu lat współpraca międzynarodowa w ramach EPE „Comenius”. Jest prezesem Stowarzyszenia „Razem w Europie”, członkiem Zarządu Klubu Sportowego „Olimpia” Jawor oraz Stowarzyszenia Samorządowego „Liga Jaworska”. Była założycielem Komitetu PiS w powiecie jaworskim, obecnie jest Pełnomocnikiem PiS w powiecie jaworskim, sekretarzem Rady Okręgowej PiS w Legnicy, członkiem Zarządu Wojewódzkiego PiS we Wrocławiu oraz pełnomocnikiem posła Adama Lipińskiego na obszar legnicki. Członek NSZZ „Solidarność” od 1980r., przewodnicząca Rady Okręgowej NSZZ „Solidarność” Prac. Ośw. i Wych. w Jaworze, członek zespołów negocjacyjnych z ramienia „Solidarności” w sprawach dotyczących oświaty, działacz „Solidarności” podziemnej, w stanie wojennym inwigilowana i skazana na trzy miesiące aresztu za udział w manifestacji 31 sierpnia 1982r. Uzyskała z IPN status osoby pokrzywdzonej, otrzymała złotą odznakę sekcji krajowej oświaty i wychowania NSZZ „Solidarności” za szczególne zasługi dla Solidarności w dziedzinie oświaty i wychowania. Szczególnie bliskie są jej sprawy związane z oświatą, kulturą i sportem, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Prywatne interesuje się muzyką oraz literaturą historyczną. Mężatką, ma dwie córki: Marta (22 lata) i Gabriela (19 lat).


Szukaj
Kalendarium
Wyniki wyborów
Oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych
26.99%PiS
24.14%PO
11.41%Samoobrona
11.31%SLD
7.97%LPR
6.96%PSL
Linki
Lech Kaczyński PiS Wiosna Polaków Mniej podatków